เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมความหมายของคำเหล่านี้ account,การอธิบาย,admitted,ยอมรับ,allegedly,ที่ถูกกล่าวหา, นัยว่า,appearance,ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว กับ Bangkok Post Learning Channel

Sourced through Scoop.it from: www.bangkokpost.com

See on Scoop.itAjarn Donald’s Educational News

Advertisements