หมดอายุวันที่ 27 มิถุนายน 2558ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 1 ใบ ต่อท่าน และซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญได้ไม่จำกัดจำนวนลงทะเบียนออนไลน์โดยใส่ Promo Code ภายในวันหมดอายุ ใช้สิทธิ์ได้ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละตัวเลือก นับจากวันที่ลงทะเบียนโปรดอ่านข้อบังคับที่ใช้กับทุกดีล

Source: www.mygroupon.co.th

See on Scoop.itAjarn Donald’s Educational News

Advertisements