หมดอายุวันที่ 27 มิถุนายน 2558ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 1 ใบ ต่อท่าน และซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญได้ไม่จำกัดจำนวนลงทะเบียนออนไลน์โดยใส่ Promo Code ภายในวันหมดอายุ ใช้สิทธิ์ได้ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละตัวเลือก นับจากวันที่ลงทะเบียนโปรดอ่านข้อบังคับที่ใช้กับทุกดีล

Source: www.mygroupon.co.th

ไฮไลต์บทเรียนอิงจากพฤติกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยเริ่มจากการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากความคุ้นเคยเรียนไม่เบื่อกับสื่อแสนสนุก ทั้งเกม พจนานุกรมรูปภาพ และวีดีโอโต้ตอบประจำวันรู้จักเพื่อนใหม่ทั่วมุมโลกด้วยการประลองเกม เซย์ฮัลโหลกันด้วยภาษาอังกฤษ

 

เงื่อนไขหมดอายุวันที่ 27 มิถุนายน 2558ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 1 ใบ ต่อท่าน และซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญได้ไม่จำกัดจำนวนลงทะเบียนออนไลน์โดยใส่ Promo Code ภายในวันหมดอายุ ใช้สิทธิ์ได้ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละตัวเลือก นับจากวันที่ลงทะเบียนโปรดอ่านข้อบังคับที่ใช้กับทุกดีล

 

Supawan 088-249-4917 / 089-201-1680
supawan.inbunna@english-attack.com

Donald 081-855-2701
donald.patnaude@english-attack.com

See on Scoop.itAjarn Donald’s Educational News

Advertisements