See on Scoop.itEnglish-Attack! Thailand

ราคาพิเศษสำหรับโรงเรียนรัฐบาล – กระผมเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมใน พ.ศ 2549-2552 และโรงเรียนชิโนรส พ.ศ.2548-2549 และกระผมเป็นหุ้นส่วนทางการตลาดกับ English-Attack 2.0 มีสำนักงานอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ในเมืองไทยกระผมมีหน้าที่เผยแพร่หรือส่งเสริมให้คนใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤ…

Ajarn Donald‘s insight:

นักเรียน 200 คนขึ้นไป ราคา 365 บาทต่อคน เฉลี่ยวันละ 1 บาท ครูเป็นสมาชิกฟรี

 

Premium Teacher Passes FREE!!! สร้างและจัดการในชั้น

คุณสามารถสร้างชั้นเรียนได้หลายชั้นตามคุณต้องการและคุณเชิญนักเรียนเข้าชั้นเรียนคุณได้ตามที่คุณต้องการ

 

ให้งาน

มอบบทเรียน Video Boosters หรือ Photo Vocabs กับชั้นของคุณ

 

สังเกตนักเรียนเป็นพิเศษ

นักเรียน ครู โรงเรียนมีการลงทะเปียน การงานและสื่อสารกัน

 

เช็คงานที่ได้รับมอบหมายและคะแนน

คุณสามารถดูได้ว่าแต่ละบทในชั้นมีใครทำงานเสร็จไหมและได้คะแนนเท่าไร

 

ติดต่อกับนักเรียน

ส่งข้อความหรือปรึกษากับนักเรียนในชั้นด้วยบอร์ดข้อความ

สถานที่ตั้ง

English-Attack Thailand

 

สอบถามข้อมูลเป็นภาษาไทย:

Supawan Inbunna โทร. 088-249-4917 / 089-201-1680
อีเมล: supawan.inbunna@english-attack.com

 

สอบถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ:

Donald Patnaude โทร. 081-855-2701
อีเมล: donald.patnaude@english-attack.com

See on www.ajdon.info