See on Scoop.itEnglish-Attack! Thailand

Thaisale  is Thailand’s leading online shopping club. With savings of up to 80% on ladies, men’s and children’s fashion and accessories as well as beauty brands.  The best designer brands at the cheapest prices.

Ajarn Donald‘s insight:

English Attack-Booster Pass-English Developed -12 Months รายละเอียดสินค้า:
พบทางเลือกใหม่ของการเสริมทักษะทางด้านภาษาที่สนุก แหวกแนว ไม่จำเจสนุกหรรษา เข้าใจง่าย ได้ผลชัดเจน จากความร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จากการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันFan page: https://www.facebook.com/EnglishAttackEnglish Attack สำหรับมอบให้เป็นของขวัญพิเศษเงื่อนไข:
หมดอายุ 31 มกราคม 2014 11:59 PMกรุณาทำการลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 – 31 ธันวาคม 2556สามารถใช้คูปอง 1 ใบ/ ท่าน/ คอร์ส ไม่สามารถใช้คูปองซ้ำในคอร์สเดิมได้คูปองสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยภาพยนตร์ เกมส์การแข่งขัน รูปภาพ โดยไม่จำกัดการเข้าใช้ ภายใน 6, 12, 24 เดือนคูปองมีระยะเวลา 6, 12, 24 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ครั้งแรก ที่ www.th.english-attack.comเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 13 ปี ขึ้นไปหลังจากซื้อคูปองแล้ว กรุณาแนบไฟล์คูปองแล้วส่งมาที่ supawan.inbunna@english-attack.com จากนั้นทาง English-Attack Thailand จะส่ง Promo Code กลับมาให้ท่านหลังจากได้ Promo Code แล้ว กรุณาลงทะเบียนที่ ล็อกอินหรือสร้างบัญชี http://th.english-attack.com/ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาษาไทย โทร.088-249-4917 อีเมล: supawan.inbunna@english-attack.com
ภาษาอังกฤษ โทร.081-855-2701 อีเมล: donald.patnaude@english-attack.com

See on www.thaisale.co.th